Sepetim ( 0 )
Kategoriler

HAKKIMIZDA

 

Ö M E K A V

ÖRNEK MEDENİYET EĞİTİM ve KÜLTÜR ARAŞTIMALARI VAKFI

Adres: Mertebe sok. No : 11/5  Şenyuva mah.    Tel : 0312 222 39 27         Fax : 0312. 222 39 29                                         . www.omekav.org             E-Posta : bilgi@omekav.org                                          Beştepe/Ankara

 

 

ÖMEKAV 

Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür Araştırmaları Vakfı

 

         Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür Araştırmaları Vakfımız, memleketimizin maddi ve manevi yönlerden dengeli ve mükemmel olarak örnek medeni kalkınmasını amaçlamış olup 1996 yılında Prof. Dr. Mikdat YALÇIN (Kurucu ve Yönetim kurulu Başkanı) tarafından  Kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.  

 

PROF. DR. MİKDAT YALÇIN KİMDİR? 

1937 yılında Antakya’nın Yayladağı ilçesine bağlı Yenice köyünde doğdu. Mikdat YALÇIN

1967 yılında Kahire üniversitesi Daru’l-Ulum Fakültesini başarıyla bitirdi.

1968 yılında aynı fakültenin İslam Felsefesi bölümünde mastıra başladı.

1971’de yüksek derece ile mastır diploması aldı. Aynı yıllarda Aynu’ş-Şems Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Yüksek kısmında genel eğitim ve özel eğitiminde ihtisas yaparak iki diploma aldı.

1971 yılında Daru’l-Ulum Fakültesi’nin İslâm Felsefesi Bölümünde doktorasına başladı.

1976’da “İslam’da Ahlak Eğitim Felsefesi Teziyle birinci şeref derecesi ile doktor unvanını aldı.

1976’da Türkiye’ye döndü ve yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Sonra bir süre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Asistan olarak görev yaptı.

1979 yılı sonunda Suudi Arabistan’da İmam Muhammed b. Suud üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 1983 yılında doçent, 1992’de de profesör unvanını aldı. 

1994’te YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından profesörlüğü onaylandı. Çoğu Arapça olmak üzere 70’in üzerinde eserleri vardır. Türkçe ve Arapça dergilerde yayınlanmış onlarca makalesi ve araştırmaları bulunmaktadır. Birçok ödülleri yanında yerli ve yabancı basına konu olan 1988 yılında Uluslararası Kral Faysal Ödülüne layık görüldü. Ayrıca 24 Kasım 1996 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki bazı öğretim üyeleriyle yardımlaşarak ÖMEKAV Vakfını (Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür araştırmaları Vakfı)kurdu. Şu anda bu vakfın mütevelli heyeti başkanı olarak hizmetini sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Mikdat YALÇIN eserlerini dört seri olarak çıkarmaktadır. 

1.     Din Eğitimi Ansiklopedisi 30 cilt

2.     Örnek Medeniyet Serisi 10 cilt 

3.     İslam Âleminin Problemleri ve Çözüm Yolları 10 cilt 

4.     Örnek Eğitim ve Kültür Serisi 15 cilt                                            1/2

Müellifin basılan ve basılmayan eserleri yayınlanan eserlerin sonunda belirtilmiştir.

Bununla beraber çeşitli sahalarda ilmi çalışmalarıyla ilgili lisansüstü öğrenciler tarafından hocalarının da teklifleri üzerine bazı tezler hazırlanmıştır. Bunların bir kısmı mastır tezi olmuştur. Bir örneği de Yemen’de Sana Üniversitesi’nde “Mikdat YALÇIN’ın Eğitimsel Görüşleri” adlı tezdir.

Ayrıca Prof. Dr. Mikdat YALÇIN’ın hayatı genel hatlarıyla iki ciltlik bir kitapta ele alınmıştır.

Birincisi bir yayınevinin isteği üzerine yazılmış ve basılmıştır.

İkincisi ise çeşitli araştırıcılar ve çeşitli yazarlar tarafından hazırlanmış henüz basılmamıştır. Bu ciltlerin her biri 400 sayfayı aşmaktadır.

Ayrıca hayatını ve eserlerini ele alan şu ana kadar 10 kaynak eser bulunmaktadır. Bunların tümü Arapça olup sadece birisi Türkçe’dir. 

 

broşür-1

 

broşür-2

 

Ö M E K AV Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür Araştırmaları Vakfı

 

Kurucu ( Mütevelli Heyeti) Üyeleri

 

1

Prof. Dr.  Mikdat YALÇIN

Kurucu ve Yönetim kurulu Başkanı

2

Prof. Dr.  A. Nedim SERİNSU

 

3

Prof. Dr. M. Tahir YAREN

 

4

Prof. Dr.  Mehmet  AKKUŞ

 

5

Prof. Dr.  Mehmet  BAYRAKTAR

 

6

Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR

 

 

Ö M E K A V   

 

 Vakfının Kimliği Ve Önemli Faaliyetleri

  

1-Vakfın Gaye ve Hedefleri 

2-Vakfın Genel Özellikleri 

3-Vakfın Kurucuları 

4-Mütevelli Heyeti Başkanı ve Biyografisi 

5-Vakfın Ürettiği Eserler 

6-Vakfın Örnek Kalkınma Hamlesini Prarik uygulama Hamleleri 

7-Eğitim Faaliyetleri ve Verdiği Öğrenci Bursları

  

Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür Araştırmaları Vakfı Nedir?

 

a-Gayesi milletimizi maddi ve manevi yönden uluslararası örnek, medeni bir millet seviyesine yükseltmektir. 

b-Genel amaçları veya hedefleri:

1-Örnek medeniyet plan ve projesini oluşturup halkımıza gereken şekilde işlemektir. 

2-Örnek medeniyet eğitimi sistemi oluşturup örnek medeniyetçi vatandaş yetiştirmek

3-Uluslararası insani örnek kültür biçimi oluşturup yaygınlaştırarak taklitçi kültür zihniyetinden uzaklaşmak

4-Örnek eğitimsel medya biçimi oluşturarak medeni halk eğitimini hazırlamak.

5-Bütün mesleklerde uluslararası kalkınma kriterlerini yaygınlaştırıp onlara mesleki

reformculukta yarışma ruhunu aşılamak. 

Bu meyanda şu ana kadar 133 örnek mesleki tablo oluşturduk. Bütün bu tabloların bir tv. kanalı vasıtasıyla bilimsel programla uygulama yöntemlerini tanıtacağız  

6-Hedeflerimizi  uygulamak için örnek tv. oluşturmayı önemli araç ve  gereçlerden biri olarak görmekteyiz.  

7-Örnek okullar oluşturarak onlara örnek medeniyeti işlemek.

8-Örnek Üniversite kurmak ve burada örnek medeniyet  eğitim ve kültür uzmanları yetiştirmek.

 

         Böylece vakfımız,  bütün kalkınma projelerini ve onların gerektirdiği araç ve gereçleri  

kullanarak toplumumuzun bütün kesimlerini örnek kalkınmada harekete geçirecektir.

 

ÖMEKAV VAKFININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 

1-Milletimizin maddi ve manevi yönlerden ahenkli ve mükemmel biçimde kalkınmasını hedefler.

              2-Milletimize çağdaş örnek bir medeniyet biçimi arayışında bulunup, bütün medeniyetlerin menfi yönlerini bırakarak faydalı yönlerini  elde etmeyi sağlamak.   

      3-Örnek  eğitim sistemi oluşturup milletimize ve ilgililere iletmek için örnek bir eğitim arayışında bulunmak. 

            4-Milletimizin maddi ve manevi yapısına uygun örnek kimliğini  ve  kültürünü  sergilemek.

      5-Bütün mesleklerin örnek yönlerini meslek sahiplerine tanıtmak.

      6-Kişilerin örneklik vasıflarını araştırıp çeşitli medya yoluyla tanıtmak ve uygulamaya teşvik etmek.

      7-Memleketimizin örnek kalkınması için gereken araştırmayı yapmak.

      8-Örnek medyanın oluşumu için araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

            9-Toplumumuzun örnek bir toplum olmasının yollarını araştırmak.

     10-Vakıf her sahada  sadece örnekliği çizmekle yetinmeyip uygulaması için de faaliyetlerde bulunur.

              11-Fertlerin kurum ve kuruluşların örnek kalkınmalarına ve verimliliklerini de   artırmalarına yardımcı olmak.

              12-Toplumumuzun dinamik ve barışık yaşaması için gereken faaliyette bulunmak.

 

                                    Vakfımızın burs verme faaliyetleri

Vakfımızın tüzüğünde de yer aldığı gibi her yıl muhtaç öğrencilere  vakfımız yıllık gelirinin belirli bir oranına  göre burs vermektedir. 

Vakıf tarafından burs verileceği  ilan edilir. Burs  verilecek öğrenciler vakfımızın belirlediği ölçü ve kırı terlere göre seçilir.

 

ÖRNEK MEDENİYET EĞİTİM VE KÜLTÜR  ARAŞTIRMALARI VAKFININ ESERLERİ  

a-             Vakfın tanıtımnda belirttiğimiz gibi bu kitaplar sadece vakfın ürünlerinden ibaret değildir.Vakfın vereceği eserler çeşitli sahalara göre ve yüz adedin üzerindedir. Bunlar  uzun vadeli planlamalardan ibarettir. Çünkü vakıflar yıllık değil, asırlıktırlar. Günümüzde bin yıllık vakıflar halen hizmet vermektedir.

b-            Vakfın amaçladığı ve planladığı diğer önemli eserlerin biri de, bütün mesleklerin örnekliğiyle ilgili tablolar serisi çıkarmaktır. Bu tablolar planlaması şu anda 133 adettir. Bunların bir kısmı basılmış, bir kısmı basıma hazırlanmış, diğer bir kısmının da metinleri hazırlanmıştır. Bunları kurum ve kuruluşlar aracılığıyla bütün meslek sahiplerine ulaştırmayı amaçlamaktayız. 

Diğer taraftan uygulamasıyla ilgili olarak televizon kanallarıyla ilgilileri ve halkımızı bilgilendireceğiz.

c-              Örnek medya serisi oluşturmak.

Örneğin: Örnek gazete, örnek dergi, örnek tv. gibi. 

d-            Örnek müesseseler planı 

Şöyle ki: Örnek okullar, örnek üniversite.vb…

  

 

Örnek Medeniyet Eğitim ve Kültür Araştırmaları Vakfının yayınlanan Türkçe Kitapları

1

İman ve Ahlakın Hayati Değerleri

2

Örnek Medeniyet Atlası ( Plan ve Proje )

3

Örnek ve Mutlu Aile Kurma Prensipleri

4

Dinamik Hayat, Hayat Boyu Dinç Kalma ve verimi Artırma Yolları

5

Barışık Hayat

6

Örnek Davet ve İletişim Metodları

7

Hikmetli hayat

8

Milletlerin Kalkınma Sırları Gerileme ve yıkılma nedenleri

9

Öğrenimde Yüksek Başırının sırları

10

Memleketimizin Temel Proplemleri ve Çözüm Yolları

11

Örnek Kalkınma Hamlesi Projeleri

12

Mutluluk Yolu ve Felsefesi

13

Örnek Eğitim Metotları

14

Münekaşa Münazara Tartışma Adabı ve Pirensipleri

  

Prof. Dr. Mikdat YALÇIN'IN Hazırladığı Örnek Kalkınma Tabloları

Basılan ve Basıma hazır Tablolar

 

A-Basılan Tablolar

 

1-Temiz toplum yapısı ve önemli vasıfları 

2-Çevre ahlakı ve çevreye olan görevlerimiz 

3-Örnek çiftçi ahlakı ve görevleri 

4-Örnek mesleklerin mükemmellik ölçüleri 

5-Örnek işçi ahlakı ve vasıfları 

6-Yanlışları nezaket ve hikmetle düzeltme yolları 

7-Örnek ahlakın ölçüleri ve ahlaklı insanın önemli vasıfları 

8-Örnek idarecinin ahlakı ve vasıfları 

9-Örnek medeni münakaşa,tartışma ve münazara adabı 

10-Örnek sürücünün vasıfları ve adabı 

11-Adil insanın vasıfları 

12-Problemlerin hikmetli çözüm yolları 

13-Örnek öğretmen 

14-Örnek öğrencinin ahlakı ve vasıfları 

15-Okuma ve ilim aşkı aşılama yolları 

16-Başarılı öğrencinin en önemli vasıfları 

17-Hikmet ve hikmetli insanın vasıfları 

18-Ruhi hayattan tat alma yöntemleri 

19-Dertlerimiz ve çareleri 

20-İslam inancının insana ve topluma faydaları 

21-Mutluluk sanatı ve altın kuralları 

22-Cennet yolunun belirtileri 

23-Ahlakın aile yapısındaki önemi 

24-Beşeri enerjiler tablosu 

25-Örnek hacılar

 

Basıma Hazır tablolar

  

26-Örnek medeniyet

27-Örnek eğitim 

28-Örnek genel kültür 

29-Örnek medya 

30-Nefis temizliği 

31-Örnek mühendis ve işçi 

32-Örnek eşler 

33-Örnek doktor 

34-Örnek memur 

35-Örnek insan 

36-Tatlı hayat kuralları 

37-Örnek iş adamı 

38-Başarılı müesseselerin vasıfları 

39-Örnek tüccar 

40-Örnek vatandaş 

41-Örnek polis 

42-Örnek din görevlisi 

43-Ailelerin yanlış eğitiminin boyutları ve ondan doğan problemler 

44-Örnek siyasetçi 

45-Örnek ailenin vasıfları 

46-Örnek komşular 

47-Örnek arkadaş 

48-Unutkanlığı gidermenin yolları 

49-Büyük başarının sırları 

50-Örnek sporcular 

51-Görevleri, mesleklerive sanayii mükemmelleştirmenin ölçüleri 

52-Vakıfların medeniyet değerleri 

53-Üniversite ve okulları kalkındırma yolları 

54-Doğru düşüncenin hayati önemi ve ölçüleri 

55-Nefis temizliği ve terbiyesi 

56-Örnek yazarın vasıfları 

57-Barışma ve barıştırma prensipleri 

58-Barışık yaşamın önemi ve boyutları 

59-Örnek doktor ve sağlık personeli 

60-Örnek eğitim planlama şeması 

61-Topluma bütün kişi ve kurumlarla ilişkin en önemli Güvenlik Ödevleri 

62-Örnek üniversitelerin genel kriterleri 

63-Yalancılığın, bahaneciliğin ve dolandırıcılığın boyutları. Toplumsal ve ekonomik zararları 

64-Medeni insanların ve toplumların özellikleri ve ölçüleri

65-İnsanları süratli ikna etme ve etkileme sanatı. Ve insanların doğal davranış kanunları 

66-Örnek yerel kalkınmaya örnekler:

                A  -  Hatay vilayetini kalkındırma 

                B  -  Yayladağı ilçesini kalkındırma 

Not:   

--Bu tabloların bir kısmı basılmış, bir kısmı baskıya hazır, diğer bir kısmının da metni hazırdır. 

-- Tabloların boyutları kurumların kullanışına bağlıdır. Tablolar istenilen boyutlarda büyültülebilir.

--İstenilen sayı ve hacme  göre çok kısa bir sürede hazırlanır..

--Tablolar vakfımızdan (ÖMEKAV) temin edilir.